MİSYON VE VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

İnsan haklarına saygılı; her durumda ulaşılabilir, eşit sağlık hizmetini destekleyen, mesleğimizin lisans düzeyinde olmasını destekleyenlerin bir çatı altında toplandığı; bilinçli, örgütlü ve sorgulayan hemşire profilini oluşturmak ve devamlılığını Türk Hemşireler Derneği ile sürdürmek.

VİZYONUMUZ

Türkiyedeki tüm hemşirelik öğrencilerinin; ucuz isçi profili, eğitim ve sağlık politikalari, halkın gözündeki yanlış hemşirelik imajına karşı bilinçli örgütlenerek sesimizi duyurmak, ICN, DSÖ ve diğer hemşirelik mesleği ile ilgili kurum ve kuruluşların varlığıyla

bilimin üretildiği lisans düzeyinde eğitimi destekleyerek eğitimdeki ikilemi kaldırmak, temel hak ve özgürlüklerimize sahip çıkarak özerk hemşireliğin bilinciyle meslekleşebilmek, örgütlü bir şekilde profesyonelliği yakalamaktır

En Son Etkinliklerimiz

Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir.

Florence Nightingale

( Modern Hemşireliğin Kurucusu )

Hemşirelik hak ve özgürlüklerini koruyan bir derneğin çatısında olmak ve doğruyu tartışarak bulmak. THDÖK'ya Hoş Geldiniz!

Yusuf ARSLANKILIÇ

( Eş Başkan )

Meslek kimliğinin iskeletini mesleğin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ete kemiğe büründürebilmek. İşte size THDÖK!

Mihdiye DEMİR

( Eş Başkan )

15. ÖĞRENCİ HEMŞİRELER KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 28-29 Nisan 2016 Eskişehir

İlgili: 

15. ÖĞRENCİ HEMŞİRELER KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 28-29 Nisan 2016 Eskişehir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ve ana teması Hemşirelik ve Teknoloji olan 15. Öğrenci Hemşireler Kongresine 1300 öğrenci katılmıştır. Kongrede hemşirelik lisans öğrencilerini temsil eden Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu ve Öğrenci Hemşireler Derneği, aşağıda ayrıntılı olarak ele alınan

Daha Fazla

Şiddeti Kınıyor ve Özgecan’ ın Ailesine Başsağlığı Diliyoruz

İlgili: 

Kadına yönelik şiddet, en temel insan haklarından ve temel özgürlüklerinden mahrum eden, sağlıklarını olumsuz etkileyen, sosyal ve ekonomik yaşama etkin katılmasını engelleyen ciddi bir toplumsal sorundur(1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre şiddet; bir yaralanma ya da yaralanma tehlikesi, ölüm, psikolojik hasar, gelişim bozukluğu ya da yoksunlukla sonuçlanan, bir kişiye, kişinin kendi kendine, bir grup

Daha Fazla

Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı: Ekmeğimiz, Geleceğimiz Çalınıyor

Hükümet 9 Şubat 2015 günü TBMM Başkanlığına “Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı” adı ile bir tasarı sundu. Tasarı 12 Şubat 2015 günü Komisyonlara görüşülmek üzere hızla gönderildi. Hep yapıldığı gibi Tasarının hazırlık aşamasında çalışanların, onların temsilcilerinin alınmasına gerek duyulmadı. Tasarı bütünüyle sermayedarlar için ve onlara ucuz işgücü yaratmak üzere hazırlanmış maddelerden oluşmaktadır. Tasarı ile ilgili bilgileri

Daha Fazla

Aile Hekimliği Sistemi İçerisinde Hemşirenin Yeri

İlgili: 

Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizde uygulanan sağlık politikaları bazı temel değişim dönemleri geçirmiştir. Refik Saydam dönemi (1923), Behçet Uz dönemi (1946), sağlık hizmetlerinde sosyalizasyon uygulamasının başlangıcı (1963) önemli dönüm noktalarıdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) (2003) bu dönüm noktalarındaki son halkayı oluşturmaktadır (1). SDP sağlıkta yapılan köklü reformlar olarak tanımlanmaktadır. SDP ilk defa 1991-1993 yıllarında ele alınmış

Daha Fazla

LİSANS MEZUNU HEMŞİRELER UZAKTAN EĞİTİMLE LİSANS TAMAMLAMAYA HAYIR DİYOR.!

İlgili: 

Sağlık Bakanımız 2013 yılında tüm hemşirelik programlarına alınan öğrenci sayısı ile hemşire açığının kapandığı ve gelecekte istihdam sorunu olacağını, mevcut lise programları nedeniyle lisans mezunlarına/öğrencilerine haksızlık yapıldığını bir TV programında ifade etmiş, çözüm olarak lise düzeyi hemşirelik mezunlarına “hemşire yardımcısı” diye farklı bir isim verilebileceğini belirtmiştir. Ülkemizde hemşirelik mesleğine geçmişte olduğu gibi bugün de sürdürülen

Daha Fazla

Hemşirelikte Uzaktan Eğitimle Lisans Tamamlama Üzerine

İlgili: 

Hemşirelik  mesleğinin  tarihine  göz attığımızda mesleğimiz; sevgi ve şefkatle hasta bakımı hatta vicdani olarak kendini insanlara yardım için adamaya dayanan bir geçmişe  sahiptir. Ancak modern anlamdaki hemşireliğin Kırım Savaşı (1854 – 1856) sırasında, Florence Nightingale (1820-1910) ile başladığı kabul edilmektedir(Şentürk, 1983).   Hemşirelik  mesleği sadece bakım ya da uygulama olarak düşünülmemelidir çünkü hemşirelik;  bilim ve

Daha Fazla

TOPLUMUN HEMŞİRELİK MESLEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

İlgili: 

Değişen yaşam koşulları toplumun mesleklere ilişkin beklentilerini artırmış olmakla birlikte sağlık bakım hizmetlerine ve hemşirelik mesleğine olan beklentilerini de artırmaktadır. Bir mesleğin geçerli olan statüsü o mesleği oluşturan grubun toplumdaki imajı ile yakından bağlantılıdır ve meslek üyeleri için büyük önem taşır(Çınar, Demir; 2009). Meslekleşme sürecinde olarak hemşirelik ele alındığında; hemşirelik bakımı, dünyanın her yerinde başarılı

Daha Fazla

Bizimle İletişime Geç

Bize Düşüncelerini İlet

  • Email thdogrencikomisyonu@gmail.com
  • Çalışma Saatleri 7/24
  • Merkezimiz Ankara

Örgütlenmek gerek. Yaşayabilmek ve yaşatabilmek için.